Infrastruktur og mobilitet

Det vil vi:

• Styrke og effektivisere mobiliteten på Fyn og mellem landsdelene med et grønt aftryk
• Sikre, at vi har tydelige fælles fynske prioriteringer på  – vi taler med fælles fynsk stemme i forhold til at fremme fynske interesser
• Arbejde for at sikre velfungerende digital infrastruktur til alle fynske borgere og virksomheder

God infrastruktur er en forudsætning for udvikling og vækst. Infrastruktur bærer vores samfund, uanset om vi taler om forsyning som energi og el, digital infrastruktur eller transport og mobilitet. Det er afgørende, at der skabes fremtidsorienteret udvikling af infrastrukturen, så den understøtter både erhvervsliv og moderne liv i både byer og på landet. Samtidig er det vigtigt, at både energi og mobilitet på Fyn er grøn og bæredygtig.
Grøn mobilitet handler om at gøre det nemmere at bevæge sig effektivt rundt på Fyn på den mest miljøvenlige måde. Det skal være attraktivt at væl¬ge kollektiv transport, samkørsel eller cyklen frem for at springe ind i bilen pr. automatik. Med bedre cykelinfrastruktur skal Fyn blive kendt for bære¬dygtig hverdagscyklisme – og cykelturisme.
Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid skal bidrage til at gøre Fyn CO2 neutral, og her er omstilling til grønnere drivmidler i transporten af¬gørende. Der skal fokus på transport af grøn energi og den infrastruktur, der muliggør det.
Der skal store greb til at sikre både bedre mobilitet og erhvervslivets vækstvilkår samtidig med, at mil¬jøet forbedres og CO2-udledningen reduceres. Det gør vi med smarte investeringer i såvel den fysiske som den digitale infrastruktur, mens vi styrker den grønne mobilitetsevne og åbner nye muligheder for borgere, pendlere og virksomheder på hele Fyn og øerne.

KONTAKT

Image

Henrik Hagelskjær
Chefkonsulent

Tlf.: 20 45 04 84
E-mail: hha@byregionfyn.dk

Image

Teis Løgstrup Bro
Chefkonsulent

Tlf.: 92 82 54 24
E-mail: tlb@byregionfyn.dk