Bosætning og attraktivitet

Det vil vi:
• Sikre øget befolkningstilvækst samlet på Fyn og øerne – både ved at tiltrække nye borgere og fast¬holde dem, der allerede bor her.
• Skabe en landsdel, hvor det skal være let at træffe bæredygtige valg og sænke klimaaftrykket – både i forhold til at bo, leve og besøge. 
• Synliggøre og markedsføre fynske potentialer og muligheder – både som et ideelt sted at drive virk¬somhed, bo og besøge.
• Styrke og udvikle den fynske turisme gennem fæl¬les projekter og markedsføring.

Et stærkt arbejdsmarked og uddannelsessystem er centralt for vækst og udvikling. Det danske ar­bejdsmarked har været inde i en positiv udvikling med stigende beskæftigelse og en faldende ledig­hed. Et billede, der i høj grad også kendetegner det fynske arbejdsmarked lige nu. Vækstbrancherne giver ydermere Fyn en stærk erhvervsprofil og skaber beskæftigelse i alle fynske kommuner.

Samtidig oplever virksomhederne i stigende omfang mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det kan blive en produktionsbegrænsende og dermed væksthæmmede faktor. Det samme billede gør sig gældende på dele af det kommunale arbejds­marked, hvor rekruttering af medarbejdere til velfærdsområderne er en voksende udfordring og indenfor nogle faggrupper opleves allerede en akut mangel.

Derfor er det afgørende at få skabt forudsæt­ningerne for, at virksomhederne på Fyn både nu og i fremtiden kan rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Det vil vi gøre ved fokus på tiltrækning af arbejdskraft, på at kvalificere arbejdsstyrken og styrke erhvervssamarbejdet, så kompetencerne matcher virksomhedernes behov og på at sikre de unge uddannelse.

Fyn udgør et sammenhængende arbejdsmarked, og vi vil skabe fælles muligheder og fremtidsper­spektiver for et godt liv og karriere på hele Fyn og øerne. Så Fyn er i stand til at møde en verden i forandring ikke bare i dag, men også i fremtiden.

Image

KONTAKT

Louise Hansen
Chef for Byregion Fyn

Tlf.: 21 31 89 10
E-mail: louh@erhvervshusfyn.dk