Indsatsområder

Indsatsområder

I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder sammen om en lang rækker projekter til gavn for hele Fyn.

Indsatserne er inddelt i 4 fokusområder: arbejdsmarkeds- og uddannelse, bosætning- og attraktivitet, infrastruktur- og mobilitet og klima og miljø. Derudover er det 2 tværgående fokusområder bæredygtighed og kommunikation- og interessevaretagelse.  

Image